Obsah

Správy

Oznam

Oznam ohľadom povoleniek a nájmu za chaty celý text

ostatné | 19. 1. 2024 | Autor: Správce Webu
Práce v oblasti chodníka kalvárie

Vyvrátené stromy - Kalvária

Výskyt vyvrátených stromov v Urbáre - oblasť Kalvárie. celý text

ostatné | 11. 1. 2024 | Autor: Správce Webu

Vážení podielnici a podielničky

oznámenie celý text

ostatné | 27. 1. 2023 | Autor: Správce Webu

Výsledky hlasovania

Zverejňujeme výsledky hlasovania zo dňa 15.06.2022 celý text

ostatné | 27. 7. 2022 | Autor: Správce Webu
oznam

Oznámenie pre spolupodielnikov - Valné zhromaždenie


ostatné | 24. 5. 2022 | Autor: Správce Webu

OZNAM

Oznam pre spolupodielnikov celý text

ostatné | 24. 5. 2022 | Autor: Správce Webu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU KOREŠPONDENČNÉHO HLASOVANIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA OUPS LISKOVÁ

Dokumenty k oznámeniu si môžete stiahnuť v tejto správe. celý text

náš tip, ostatné | 30. 7. 2021 | Autor: Správce Webu

Stránkový deň utorok sa ruší

Počas mimoriadnej situácie rušíme stránkový den UTOROK.
zmena je platná od 1.10.2020 až do odvolania
predseda Obecného urbariátu Liskova - Rastislav Hradský celý text

ostatné | 13. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

OZNAM!!

Výbor Obecného urbariátu - pozemkového spoločenstva Lisková v súlade s pokynmi a nariadeniami ministerstva zdravotníctva a vlády SR oznamuje svojím podielnikom, že zhromaždenie vlastníkov sa uskutoční, až keď to dovolia príslušné štátne orgány. O termíne a mieste konania budete včas informovaní pozvánkami, oznamom vo vývesných tabuliach a na webovej stránke. celý text

ostatné | 20. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Valné zhromaždenie

Vážení podielnici, výbor OU–PS Lisková Vám chce oznámiť, že Valné zhromaždenie sa bude konať v sobotu 13.4.2019 o 10 hodine v KD Likavka. V neskoršom termíne bude z dôvodu obsadenia sály / 9.3.19 - svadba, 16. a 30.3.19 - prvé a druhé kolo prezidentských volieb, 21.3.19 - oslava storočnice ochotníckeho divadla, 6.4.19 - VZ urbár Likavka /. Pozvánky budú všetkým doručené 30 dní pred jeho konaním. celý text

ostatné | 29. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

OZNAM

Obecný urbariát – pozemkové spoločenstvo Lisková oznamuje, že Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku vyhlásilo od 20.4.2018 do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme / 50 m od hranice lesného pozemku / v územnom obvode okresu Ružomberok. celý text

ostatné | 19. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Voľby predsedu, podpredsedu výboru a predsedu dozornej rady obecného urbariátu

Voľba predsedu, podpredsedu výboru a predsedu dozornej rady obecného urbariátu -pozemkového spoločenstva Lisková konaná dňa 3.4.2018. celý text

ostatné | 10. 4. 2018 | Autor: Správce Webu