Obsah

OZNAM

Typ: ostatné
Obecný urbariát – pozemkové spoločenstvo Lisková oznamuje, že Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku vyhlásilo od 20.4.2018 do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme / 50 m od hranice lesného pozemku / v územnom obvode okresu Ružomberok.


V tomto čase je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Zakazuje sa: - fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať
otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

- vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov
- spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je
vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich
ochrannom pásme.

Upozorňujeme návštevníkov lesa, že bude v súčinnosti s Hasičským zborom
vykonávaná zvýšená hliadkovacia činnosť.

 

V Liskovej 19.4.2018

Hradský Rastislav
predseda OU –PS Lisková


Vytvorené: 29. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 29. 1. 2019 14:17
Autor: Správce Webu