Obsah

Kontakt


Obecný urbariát Lisková
Lisková 034 81, č. 219 (oproti Coop Jednota)

Stránkové dni:
Pondelok:  10:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Streda:       10:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00


Kontakt:
0948 480 951 – Predseda, Peter Mrva
0948 727 689 – Ekonómka


urbar.liskova@gmail.com
urbar.liskova@post.sk
www.urbarliskova.sk

Kontaktný formulár slúži k zaslaniu Vašej pripomienky či žiadosti.
Adresa:**
 
 
 

Poznámka:
1) * Povinné
2) ** Postačuje vyplniť len jeden z uvedených kontaktov