Obsah

Kontakt


Obecný urbariát Lisková
Lisková č.781


Kontakt:
0948 480951 – Predseda
0948 727689 – Ekonómka
urbar.liskova@gmail.com
urbar.liskova@post.sk
www.urbarliskova.sk

Kontaktný formulár slúži k zaslaniu Vašej pripomienky či žiadosti.
Adresa: