Obsah

Zverejnenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku:

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 084ZA450040 (236.85 kB)

Fotodokumentácia ku nenávratnému finančnému príspevku č.084ZA450040:

SADENIE STROMKOV, SADENICE (7.55 MB)

UZNESENIE zo zasadnutia zhromaždenia Obecného urbariátu - pozemkového spoločenstva Lisková konaného dňa 13.4.2019 na stiahnutie tu:

UZNESENIE NA STIAHNUTIE

 

DODATOK K ZMLUVE O POZEMKOVOM SPOLOČENSTVE na stiahnutie tu:

DODATOK na stiahnutie