Obsah

 

UZNESENIE zo zasadnutia zhromaždenia Obecného urbariátu - pozemkového spoločenstva Lisková konaného dňa 13.4.2019 na stiahnutie tu:

UZNESENIE NA STIAHNUTIE

 

DODATOK K ZMLUVE O POZEMKOVOM SPOLOČENSTVE na stiahnutie tu:

DODATOK na stiahnutie