Obsah

 

Oznam

Vážení podielnici a podielničky,

 

dňa 25.03.2023 sa uskutočnili voľby členov do Výboru a Dozornej rady Obecného urbariátu - pozemkového spoločenstva Lisková (OUPS) na nasledujúce volebné obdobie 2023-2028.

 

Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí prejavili záujem o členstvo vo Výbore a Dozornej rade OUPS Lisková. Teší ma, že sme sa stretli v takom veľkom počte a nových, či staronových členov sme si zvolili v priestoroch KD Lisková.

 

Touto cestou by som všetkých rád informoval o výsledkoch volieb. 

 

Za Výbor OÚPS Lisková,

 

Peter Mrva - predseda

 

Výsledky volieb do výboru 25.3.2023.pdf (679.81 kB)

 

Výsledky volieb dozorná rada 25.3.2023.pdf (494.91 kB)

 

Uznesenie zo zasadnutia OUPS Lisková 25.3.2023.pdf (2 MB)