Obsah

 

Oznam  

 

Vážení podielnici a podielničky,

 

touto cestou by sme sa chceli všetkým zúčastneným poďakovať za účasť na Valnom zhromaždení Obecného urbariátu - pozemkového spoločenstva Lisková, konaného dňa 16. 3. 2024 v kultúrnom dome. Vďaka vysokej účasti podielnikov a veľkého množstva podpísaných splnomocení bolo zhromaždenie uznášania schopné. 

 

 

Podarilo sa nám prerokovať všetky body programu, ako aj odsúhlasiť vyplácanie dividend za rok 2023 vo výške 60 000€. Chceli by sme poprosiť všetkých, ktorí majú bankový účet a prišli im dividendy poštovou poukážkou, aby nám poslali číslo účtu poštou, mailom, alebo aby nám ho doniesli osobne počas stránkových hodín. Posielanie dividend poštou je pomerne pracné a je s tým spojené aj platenie poplatkov.

 

 

Verím, že sa nám na Valnom hromaždení podarilo odpovedať  na všetky Vaše otázky, ktoré počas valného zhromaždenia zazneli. V prípade, že máte pripomienky alebo návrhy ako zlepšiť fungovanie nášho urbáru budeme radi, ak nás budete kontaktovať telefonicky alebo osobne počas úradných hodín v budove nášho urbariátu. 

 

Na odkazoch nižšie môžete nájsť uznesenie aj zápisnicu zo spomínaného valného zhromaždenia.

 

Za Výbor OÚPS Lisková,

Peter Mrva - predseda

 

 

Uznesenie zo zasadnutia OUPS Lisková z dňa 16.03.2024.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 98.46 kB

 

Zápisnica z valného zhromaždenia OUPS Lisková z dňa 16.3.2024.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 96.76 kB

 

 

Valné zhromaždenie 16.4.2024

Valné zhromaždenie 16.4.2024

Valné zhromaždenie 16.4.2024