Obsah

Základné informácie


Celková výmera: 8 530 903 m2

V katastrálnych územiach: Lisková, Turík, Hubová, Ľubochňa, Ružomberok
Počet členov: 528

Názov: Obecný urbariát – pozemkové spoločenstvo Lisková
Sídlo: Lisková č. 219 (oproti Coop Jednota), 034 81 Lisková

Právna forma: Spoločnosť s právnou subjektivitou
IČO: 00630811
DIČ: 2020586337
IČ DPH: SK2020586337

Účet: 0056724614/0900 Slovenská sporiteľňa

Výbor:
Predseda: Peter Mrva
Podpredseda: Ondrej Budiak Ing.
Člen: Ľuboš Halička
Člen: Pavol Mojš
Člen: Ľubica Hradská
Člen: Jozef Teniak
Člen: Jaroslav Dvorský Ing.

Dozorná rada:
Predseda: Šrobár Mojmír PaedDr.
Člen: Adamčiaková Janka
Člen: Hradský Matej Ing.

E-mail:
urbar.liskova@gmail.com
urbar.liskova@post.sk

Telefónne čísla:
Predseda:   0948 480 951
Ekonómka: 0948 727 689

Číslo účtu: 0056724614/0900 Slovenská sporiteľňa

Úradné hodiny:
Pondelok: 10:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Streda:      10:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00

Lesný hospodár: Ing. Mišiak Miloš