Obsah

Základné informácie


Celková výmera: 8 530 903 m2

V katastrálnych územiach: Lisková, Turík, Hubová, Ľubochňa, Ružomberok
Počet členov: 528

Názov: Obecný urbariát – pozemkové spoločenstvo Lisková
Sídlo: Lisková č.781

Právna forma: Spoločnosť s právnou subjektivitou
IČO: 00630811
DIČ: 2020586337
IČ DPH: SK2020586337

Účet: 0056724614/0900 Slovenská sporiteľňa

Výbor:
Predseda: Hradský Rastislav
Podpredseda: Horvátová Štefánia
Člen: Kerdíková Elena
Člen: Majstrák Milan
Člen: Mrva Peter
Člen: Teniak Jozef                                                                                                                                        Člen: Macko Jaroslav

Dozorná rada:
Predseda: Šrobár Mojmír PaedDr.
Člen: Adamčiaková Janka
Člen: Žampová Emília

E-mail:
urbar.liskova@gmail.com
urbar.liskova@post.sk

Telefónne čísla:
Predseda: 0948 480 951
Ekonómka: 0948 727 689

Číslo účtu: 0056724614/0900 Slovenská sporiteľňa

Úradné hodiny:
Celoročne: Utorok 14:00 – 18:00 hod.
Od 1.apríla do 30.septembra aj: Piatok od 13:00 – 17:00 hod.
v kancelárii v Športklubu

Lesný hospodár: Ing. Mišiak Miloš