Obsah

Voľby predsedu, podpredsedu výboru a predsedu dozornej rady obecného urbariátu

Typ: ostatné
Voľba predsedu, podpredsedu výboru a predsedu dozornej rady obecného urbariátu -pozemkového spoločenstva Lisková konaná dňa 3.4.2018.

Podľa Volebného poriadku OU – PS Lisková článku 5 sa konali dňa 3.4.2018 voľby predsedov do orgánov spoločenstva s nasledovným výsledkom:
Voľba predsedu výboru prebiehala tajne: prítomní 7 členovia

 

Všetkými hlasmi /7/ bol za predsedu zvolený Hradský Rastislav
Voľba podpredsedu prebiehala aklamačne: prítomní 7 členovia


Všetkými hlasmi /7/ bola za podpredsedu zvolená Horvátová Štefánia
Voľba predsedu DR prebiehala tajne: prítomní 3 členovia


Všetkými hlasmi /3/ bol za predsedu DR zvolený PaedDr. Šrobár Mojmír

 

V Liskovej 3.4.2018 Hradský Rastislav predseda OU – PS Lisková


Vytvorené: 10. 4. 2018
Posledná aktualizácia: 10. 4. 2018 11:24
Autor: Správce Webu