Obsah

Vitajte na stránke Urbár Lisková

Oficiálnej stránke Obecného urbariátu – pozemkového spoločenstva Lisková


Prostredníctvom tejto stránky vás budeme informovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa urbáru. Na stránke nájdete základné platné dokumenty, ako aj aktuality z diania spoločnosti. Výbor privíta aktivitu členov, pripomienky a námety k vylepšeniu stránky, ako aj činnosti spoločenstva.


Identifikačné údaje spoločnosti:
 

Názov: Obecný urbariát – pozemkové spoločenstvo Lisková
Sídlo: Lisková č. 219 (oproti Coop Jednota), 034 81
 

Právna forma: Spoločnosť s právnou subjektivitou
IČO: 00630811
DIČ: 2020586337
IČ DPH: SK2020586337 od 1.8.2014
 

Účet: 0056724614/0900 Slovenská sporiteľňa


Kontakt:
0948 480 951 – Peter Mrva, predseda
0948 727 689 – Podpredseda


urbar.liskova@gmail.com
urbar.liskova@post.sk
www.urbarliskova.sk

 

les