Obsah

   Oznam – termín konania Valného zhromaždenia

 

Vážení podielnici, výbor OU–PS Lisková Vám chce oznámiť, že Valné zhromaždenie sa bude konať v sobotu 13.4.2019 o 10 hodine v KD Likavka.  V neskoršom termíne bude z dôvodu obsadenia sály / 9.3.19 - svadba, 16. a 30.3.19 - prvé a druhé kolo prezidentských volieb,  21.3.19 - oslava storočnice ochotníckeho divadla,  6.4.19 - VZ urbár Likavka /. Pozvánky budú všetkým doručené 30 dní pred jeho konaním.

 

 

V Liskovej 22.1.2019

Hradský Rastislav
predseda OU –PS Lisková

Správy

Valné zhromaždenie

Vážení podielnici, výbor OU–PS Lisková Vám chce oznámiť, že Valné zhromaždenie sa bude konať v sobotu 13.4.2019 o 10 hodine v KD Likavka. V neskoršom termíne bude z dôvodu obsadenia sály / 9.3.19 - svadba, 16. a 30.3.19 - prvé a druhé kolo prezidentských volieb, 21.3.19 - oslava storočnice ochotníckeho divadla, 6.4.19 - VZ urbár Likavka /. Pozvánky budú všetkým doručené 30 dní pred jeho konaním. celý text

ostatné | 29. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

OZNAM

Obecný urbariát – pozemkové spoločenstvo Lisková oznamuje, že Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku vyhlásilo od 20.4.2018 do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme / 50 m od hranice lesného pozemku / v územnom obvode okresu Ružomberok. celý text

ostatné | 19. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Voľby predsedu, podpredsedu výboru a predsedu dozornej rady obecného urbariátu

Voľba predsedu, podpredsedu výboru a predsedu dozornej rady obecného urbariátu -pozemkového spoločenstva Lisková konaná dňa 3.4.2018. celý text

ostatné | 10. 4. 2018 | Autor: Správce Webu