Obsah

Voľby do orgánov OU - PS Lisková

Typ: ostatné
Pozývame Vás na zasadnutie Valného Zhromaždenia Obecného urbariátu - pozemkového spoločenstva Lisková

Valné zhromaždenie sa bude konať

v sobotu 24. marca 2018/ sobota/ o 10 hodine

            v Kultúrnom dome v LIKAVKE

                                                                                                                    

Program riadneho zhromaždenia:

 

 1. Otvorenie
 2. Ustanovenie komisií - mandátová, návrhová ,volebná
 3. Správa o činnostivýboru urbariátu za rok 2017
 4. Správa o  hospodárení urbariátu za rok 2017
 5. Správa dozornej rady za rok 2017
 6. Plán ťažobných a pestovných činností za rok 2017
 7. Návrh rozpočtu a návrh na rozdelenie zisku za rok 2017
 8. Voľby členov do výboru a dozornej rady
 9. Diskusia
 10. Oznámenie výsledkov volieb
 11. Návrh uznesenia a hlasovanie o uznesení
 12. Záver

 

Prezentácia od 9hod. do 10 hod.

 

V prípade, že sa ako vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti nemôžete osobne zúčastniť na zhromaždení, môžete splnomocniť svojho zástupcu. Pozvánku je potrebné doniesť k prezentácii.

UPOZORNENIE!     Zasadnutie bude v LIKAVKE z dôvodu rekonštrukcie KD.

                                                                

Občerstvenie  bude zaistené.                                     Účasť je nutná.

 

                                               Tešíme sa na vašu účasť.

 

                                                                       Výbor Obecného urbariátu PS Lisková

 

Kontakt: www.urbar.liskova.sk

               urbar.liskova@post.sk

               urbar.liskova@gmail.com

 

 

Súbory na stiahnutie tu:

Pozvánka na valné zhromaždenie

Súhlas s kandidatúrou

Volebný poriadok 2017 návrh

 


Prílohy

Vytvorené: 19. 2. 2018
Posledná aktualizácia: 19. 2. 2018 11:31
Autor: