Obsah

Valné Zhromaždenie Obecného urbariátu-pozemkového spoločenstva Lisková

Typ: náš tip
Pozvánka na Valné Zhromaždenie

POZVÁNKA

Pozývame Vás na zasadnutie

Valného Zhromaždenia

Obecného urbariátu - pozemkového spoločenstva Lisková

ktoré sa bude konať v sobotu

18. marca 2017 o 10.30 hodine

v Kultúrnom dome v Likavke.

 

Program riadneho zhromaždenia:

1. Otvorenie

2. Ustanovenie komisií- mandátová ,návrhová

3. Správa o  činnosti výboru urbariátu za rok 2016

4. Správa o hospodárení urbariátu - čerpanie rozpočtu za rok 2016

5. Správa dozornej rady za rok 2016

6. Plán ťažobných a pestovných činností na rok 2017

7. Rôzne- prenájom, kúpa a predaj majetku

8. Diskusia

9. Návrh rozpočtu na rok 2017

10. Návrh a schválenie uznesenia

11. Záver

Prezentácia od 9.30 hod. do 10.30 hod.

 

V prípade, že sa ako vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti nemôžete osobne

zúčastniť na zhromaždení, môžete splnomocniť svojho zástupcu. Pozvánku je

potrebné doniesť k prezentácii.

 

Upozornenie : zasadnutie bude v Likavke z dôvodu rekonštrukcie nášho KD. 

Občerstvenie

Tešíme sa na vašu účasť.

Výbor Obecného urbariátu PS Lisková

 

Kontakt: www.urbar.liskova.sk

urbar.liskova@post.sk

urbar.liskova@gmail.com


Vytvorené: 14. 2. 2017
Posledná aktualizácia: 14. 2. 2017 18:31
Autor: