Obsah

Kontakt


Obecný urbariát Lisková
Lisková č.781


Kontakt:
0948 480951 – Predseda
0948 727689 – Ekonómka
urbar.liskova@gmail.com
urbar.liskova@post.sk
www.urbarliskova.sk

Kontaktný formulár slúži k zaslaniu Vašej pripomienky či žiadosti.
Kontaktná adresa*:    
     
     
 
Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Koľko mesiacov má rok 

Poznámka:
1)*Postačuje vyplniť len jeden z uvedených kontaktov